Síguenos

BERRIAK|NOTICIAS

EHBildu de Galdakao propone crear un parque de 200 viviendas de alquiler social

Publicado

el

Moción presentada por el grupo municipal EHBildu y que nos ha hecho llegar:

Galdakaoko sektore askok arazoak dituzte alokairuzko etxebizitzaren merkatura hurbildu ahal izateko. Bazterketa sozialeko egoerek edota prekarietateak berak etxe duin batean bizitzea galarazten dute, bizi-proiektu propio bat garatu ezinik eta merkatu pribatuaren gorabeheren menpe egonda. Horregaitik guztiagatik, udal askok alokairu sozialeko udal-parkeak dituzte, herritarrei arazo honi irtenbide bat emanez. Baina Galdakaok alokairu sozialerako etxe bat ere ez dauka bideraturik, herri osoa merkatu pribatuaren esanetara dagoelarik. Basaurik, adibidez, 155 alokairu sozialeko etxebizitzez gain, orain dela gutxi alokairu baxuko beste 36 etxebizitza jarri zituen martxan gazteentzat eta 28 etxebizitza hutsen alokairua erraztu zuen. Edo Bilbon, adibidez, 88 biztanleko, alokairu sozialeko etxebizitza bat dago (guztira 4127). Galdakaon ez dugu etxe bakar bat ere etxebizitzen udal-parke baterako bideraturik, etxebizitzaren arazoari aurre egiteko irtenbidea izan arren.

Hirigintza Batzordean gai hau irten denean, hirigintza ulertzeko era ezberdinak daudela esan da. Horregaitik, udalbatzan tratatzeko eskatzen dugu.

Udal-etxebizitza berrietarako bidea:

2/2006 Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legea:

2.3. artikulua: “…Lurzoruaren eta etxebizitzaren merkatuan esku hartzeko ahalmena.”

  1. artikulua: “…Hiri-lurzoru finkatugabeen eta lurzoru urbanizagarrien jabeek doan laga beharko diote udalari batez besteko hirigintza-eraikigarritasunaren %10i dagokion lurzorua, urbanizazioa kostuetatik libre.”
  1. Artikulua: “Udalak bere urteroko aurrekontuetan udal-ondarerako izendatutako diru-kopuruak ezin izango du, inola ere, diru sarreren I. eta II. Kapituluen batuketa osoaren %10etik behera jo.” (Lau urteko aldiei dagokie arau honek, hau da 2015-2018 epea. Kontuan izanik bi kapitulu hauen batuketa 9.5 milioi eurokoa izan dela urtero gutxi gora behera, udalak legegintzaldi honetan udal-ondareetan gutxienez 3.8 milioi euro inbertitu behar izan ditu)

Hutsik dauden etxebizitzen aprobetxatzea:

3/2015 Etxebizitzaren Legea:

Galdakaon egun 1087 etxebizitza huts ditugu (hau da, bertan inor ez dela bizi ziurtaturik, nahiz eta errealitatean zenbaki hau altuagoa izan). Lege hau erabiliz, hutsik dauden eta behar diren etxebizitzak alokairu sozialeko udal-parkerako bideratu.

MOZIOA

Galdakaoko Udalak hurrengoa onartzen du:

  1. 150 biztanleko alokairuzko etxebizitza sozial bat bideratuz, 200 bat etxebizitzetako udal-parke bat sortzea.
  2. Legegintzaldi honetan erosita izan behar genuen udal ondarea kontuan harturik (3.8 milioi euro), alokairuzko etxebizitza sozialen udal-parke berri baterako plangintza ezarri (kokalekua, etxebizitza kopurua, epeak…).  
  3. Hutsik dauden 1087 etxebizitzen azterketa bat egin, udal-parkearen parte izan daitezkeenak zeintzuk diren esanez eta, ahal izanez gero, bertan zuzenean sartuz.
  4. Aurreko guzti hau aurrera eramateko lantalde teknikoa 2018 urtea amaitu baino lehen bilduko da, aurrerantzean hiru hilero aurrerapenen berri emango duelarik.

 

JUSTIFICACIÓN

Muchos sectores de Galdakao tienen problemas para acercarse al mercado de viviendas de alquiler. Las situaciones de exclusión social o la precariedad impiden vivir en una casa dignamente, sin posibilidad de llevar a cabo un proyecto de vida propio y estando a merced de los contratiempos del mercado inmobiliario. Es por ello que muchos ayuntamientos poseen parques municipales de viviendas de alquiler social, dando salida a este problema a sus ciudadanos y ciudadanas. Pero Galdakao no tiene ni una sola vivienda dirigida al alquiler social, estando todo el pueblo en manos del mercado inmobiliario. Basauri, por ejemplo, además de 155 viviendas de alquiler social, hace poco ha puesto en marcha 36 viviendas para jóvenes y ha facilitado el alquiler de 28 viviendas vacías. O en Bilbao, por ejemplo, tienen una vivienda de alquiler social por cada 88 habitantes (4127 en total). En Galdakao no tenemos una sola casa dirigida a un parque de viviendas de alquiler social, aun siendo esto una forma de hacer frente al problema con de la vivienda.

Cuando el tema ha salido en la Comisión de Urbanismo, la respuesta ha sido que existen diferentes formas de entender el urbanismo, por lo que llevamos a pleno la moción.

Para nuevas casas municipales:

Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo:

Artículo 2.3: “…Potestad para la intervención en el mercado de suelo y vivienda.”

Artículo 27: “…Los propietarios de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable tienen la obligación de ceder gratuitamente al ayuntamiento el suelo correspondiente al 10% de la edificabilidad urbanística media, libre de cargas de urbanización.”

Artículo 114: “La cantidad consignada por los ayuntamientos en el ejercicio anual de sus presupuestos municipales con destino a patrimonio municipal de suelo no podrá ser inferior al 10% de la suma total a que asciendan los capítulos I y II de ingresos.” (Esta regla se refiere a periodos cuatrienales, es decir, 2015-2018. Teniendo en cuenta que la suma de estos dos capítulos ha sido de 9.5 millones más o menos cada año, el ayuntamiento debería haber invertido como mínimo 3.8 millones en patrimonio municipal durante la legislatura.)

Aprovechamiento de viviendas vacías:

Ley 3/2015 de Vivienda:

En Galdakao hoy en día existen 1087 casas vacías (esto es, asegurando que nadie vive en ellas, siendo este número en realidad mayor). Mediante esta ley, integrar las casas que estén vacías y sean necesarias en el parque municipal de viviendas de alquiler social.

MOCIÓN

El Ayuntamiento de Galdakao aprueba:

  1. Formar un parque municipal de 200 viviendas de alquiler social, esto es, una por cada 150 habitantes.
  2. Teniendo en cuenta el patrimonio que el ayuntamiento debería haber comprado durante esta legislatura (3.8 millones de euros), crear una planificación para un nuevo parque municipal de viviendas de alquiler social (localización, número de viviendas, plazos…).
  3. Realizar un estudio de las 1087 casas vacías, señalando cuáles pueden formar parte del parque municipal y, en caso de poder, integrándolas automáticamente en él.
  4. El equipo técnico para llevar a cabo lo anterior se reunirá antes del final de 2018, indicando los avances cada tres meses.

 

BERRIAK|NOTICIAS

Galdakao Igeriketa en la élite de la natacion

Publicado

el

Galdakao Igeriketa Taldea se sigue manteniendo en la élite de la natación de Euskadi tras diputarse el pasado fin de semana el Campeonato de Euskalherria de invierno absoluto y junior.

En la piscina de la Ciudad Deportiva Amaya de Pamplona compitieron las mejores nadadoras y los mejores nadadores de Euskalherria, y Galdakao I.T. cumplió con creces sus objetivos. Por equipos quedó en octava posición, segundo vizcaíno, en la clasificación general (Bidasoa, Amaya, Judizmendi, Getxo, Anaitasuna, Tolosaldea Usabal, Fortuna y Galdakao).

Y por lo que respecta a las actuaciones individuales, Mikel Ponce y Alain Ratón consiguieron ser campeones de Euskalherria, y Naia Rodríguez, obtuve muy buenos resultados.

Mikel Ponce se proclamó campeón de Euskalherria en 1.500 metros libres, consiguiendo también la medalla de plata en 800 metros y la de bronce en 400 Estilos. Naia Rodríguez obtuvo un total de seis preseas: en 200 metros brazas, tercera en categoría absoluta y tercera en categoría júnior; en 50 metros braza, tercera en absoluto y segunda en júnior; y en los 100 metros braza, fue tercera en categoría absoluta y segunda en categoría júnior.

Por lo que respecta a las clasificaciones por equipos, además del octavo puesto en la clasificación general, en la clasificación absoluta, tanto el conjunto femenino como el masculino han quedado en novena posición. En categoría júnior, Galdakao Igeriketa Taldea se alzó a la novena plaza, de 27 equipo participantes, siendo novenos en chicas y octavos en chicos.

Sigue Leyendo

BERRIAK|NOTICIAS

EHBildu de Galdakao denuncia un “acuerdo oculto” entre el Ayuntamiento y Mercadona

Publicado

el

Nota de prensa que EHBildu de Galdakao ha enviado a la radio. En euskera y castellano.

Mercadonak Zuhatzun pabiloi bat zabalduko duen albistearen harira, EH Bilduk hurrengoa adierazi nahi du:

Gaurko Hirigintza Batzordean akordio itxirik ez dagoela esan dute udaleko arduradunek. Mercadonak eraikitze lizentzia bat eskatu duela eta ezeztatua izan dela, lursailaren urbanizatzea, Uraren Euskal Agentziaren txostena eta lur kutsatuen azterketa falta direlako (bertan produktu kimiko toxikoak erabiltzen baitziren). Eta irtendako informazio guztia hedabideek zabaldu dutela, ez udalak. Hortik ordu gutxira, aldiz, Mercadonan langileak aukeratzeko inskripzioa egiten lagunduko duela zabaldu du udalak. Nola da posible? Akordioa itxirik dagoela argi dago.

EH Bilduk gai honekin dagoen izkutuko ituna salatu nahi du. Mercadona edo Bricomart moduko enpresei alfonbra gorria baino ez zaie jartzen, Galdakaoko komertzioengan izan dezakeen eragin ekonomikoa aztertu gabe eta lan baldintza prekarioak bultzatzen. Gainera, ez ahaztu Basaurin, 2 km-tara, beste Mercadona bat dagoela.

Zuhatzuko lur horietan Formica enpresa historikoa zegoen, Galdakaoko familia askoren oinarri. Gune industrial hori hiltzen utzi zen, eta orain guztiz komertzial bihurtu nahi du udalak. Indarrak dendari eta ostalari txikietan jarri beharrean, herria ekonomikoki berpiztu eta hobetzeko, enpresa handien mesedetan lan egiten du.

Herriko denda eta komertzioei eta beraien familiei babesa adierazi nahi die EH Bilduk, eurek baitira Galdakaoko motore eta nortasunaren adierazle.

Nota de EH Bildu a raíz de la noticia de la apertura de un pabellón de Mercadona en Zuhatzu:

Responsables municipales han comentado esta mañana en la Comisión de Urbanismo que no había un acuerdo cerrado. Que Mercadona ha solicitado una licencia de obra, pero que todavía faltaría urbanizar el terreno, el informe de la Agencia Vasca de Agua y el examen de tierras contaminadas (en ese lugar se utilizaban productos químicos tóxicos). Y que toda la información publicada era asunto de los medios, no del ayuntamiento. Al de pocas horas, el ayuntamiento publica que ayudará en la inscripción para la selección de trabajadores y trabajadoras en Mercadona. ¿Cómo es posible? Está claro que el acuerdo está cerrado.

EH Bildu quiere denunciar el acuerdo oculto que existe sobre este tema. A empresas como Bricomart o Mercadona se les pone una alfombra roja, sin estudiar el impacto económico que supondrá para el comercio de Galdakao e impulsando empleo precario. Además, cabe recordar que a solo 2 km existe otro Mercadona en Basauri.

En dichos terrenos de Zuhatzu se encontraba la histórica empresa Formica, sustento de muchas familias del municipio. Esa zona industrial se dejó morir, y ahora el ayuntamiento quiere convertirla en zona completamente comercial. En lugar de poner el foco en tiendas y hostelería pequeña, para así reactivar y mejorar económicamente el municipio, trabaja en favor de las grandes empresas.

EH Bildu quiere mostrar su apoyo a las tiendas y comercio del pueblo, así como a sus familias, ya que ellas son el motor de Galdakao y expresión de su personalidad.

Galdakaon, 2019ko martxoaren 21ean

Sigue Leyendo

BERRIAK|NOTICIAS

Selección de personal para la planta que Mercadona abrirá en Zuhatzu

Publicado

el

Según explica el equipo de gobierno de Galdakao en la web del Ayuntamiento, se facilitará, a través del Centro de Empleo ubicado en el hall del consistorio, a partir de este viernes 22 de marzo, la inscripción de toda persona interesada en trabajar en la futura planta que Mercadona abrirá en Zuhatzu.

Esta empresa ha solicitado la colaboración del Ayuntamiento para ofertar un primer plazo de inscripción (22 de marzo-5 de abril) a personas empadronadas en Galdakao a través de este Centro de Empleo y Orientación. Posteriormente, será la propia empresa la que lleve a cabo todo el proceso de selección.

El plazo de inscripción estará abierto para galdakoztarras mayores de edad y con estudios mínimos. Los puestos de trabajo a cubrir son “Personal de supermercado” y “Personal de mantenimiento”. Se ofrece contrato indefinido y un suelo de 1.327 euros brutos mensuales para jornada completa con progresión salarial, según información facilitada por la propia empresa.

Sigue Leyendo

BERRI + NOTICIAS

BERRIAK|NOTICIAS_

Galdakao Igeriketa en la élite de la natacion

Facebook Twitter WhatsApp Facebook Messenger Telegram Email Galdakao Igeriketa Taldea se sigue manteniendo en la élite de la natación de...

BERRIAK|NOTICIAS_

EHBildu de Galdakao denuncia un “acuerdo oculto” entre el Ayuntamiento y Mercadona

Facebook Twitter WhatsApp Facebook Messenger Telegram Email Nota de prensa que EHBildu de Galdakao ha enviado a la radio. En...

BERRIAK|NOTICIAS_

Selección de personal para la planta que Mercadona abrirá en Zuhatzu

Facebook Twitter WhatsApp Facebook Messenger Telegram Email Según explica el equipo de gobierno de Galdakao en la web del Ayuntamiento,...

BERRIAK|NOTICIAS_

Actividades para personas mayores en abril

Facebook Twitter WhatsApp Facebook Messenger Telegram Email El Servicio de Dinamización de Personas Mayores del Ayuntamiento de Galdakao propone para...

BERRIAK|NOTICIAS_

Hoy miércoles se inician obras de reparación de la red de saneamiento en Sixta Barrenetxea

Facebook Twitter WhatsApp Facebook Messenger Telegram Email Hoy miércoles se inician las obras de reparación de la red de saneamiento...

BERRIAK|NOTICIAS_

Se aprueba la consulta ciudadana para delimitar los límites geográficos de Usansolo

Facebook Twitter WhatsApp Facebook Messenger Telegram Email El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Galdakao de hoy miércoles ha aprobado la...

BERRIAK|NOTICIAS_

Manifestación de los pensionistas el próximo día 23

Facebook Twitter WhatsApp Facebook Messenger Telegram Email La Plataforma de Jubilados y Pensionistas de Galdakao llama a una nueva manifestación...

BERRIAK|NOTICIAS_

Orden del Día del pleno que celebrará el Ayuntamiento el próximo miércoles

Facebook Twitter WhatsApp Facebook Messenger Telegram Email El Ayuntamiento de Galdakao celebrará este próximo miércoles, 20 de marzo, a partir...

ASTEKO IRAKURRIENAK

Open

PLAY

Send this to a friend